Carl von Linné

Sveriges mest berömde naturvetenskapsman

System

Svensken Carl von Linné levde på 1700-talet och var en av de första som beskrev organismerna och delade in dem efter ett system. Han delade in dem i två stora grupper: växtriket och djurriket. Egentligen fortsatte Linné på ett arbete som den första biologen, Aristoteles, påbörjade ca 2400 år tidigare. Nu för tiden har forskarna lagt till fler grupper som till exempel bakterier och svampar. Han delade vidare in växt- och djurarterna efter likheter, i släkten, familjer, ordningar och klasser.

Latinska namn

Varje art som Linné upptäckte tilldelade han, förutom ett svenskt namn, ett latinskt namn som består av två eller tre ord. Det första ordet visar vilket släkte organismen tillhör och det andra ordet visar vilken art organismen tillhör. Det andra namnet har även en beskrivande betydelse. Människans latinska namn är Homo sapiens, där Homo alltså är släktnamnet och Homo sapiens tillsammans bildar artnamnet. Det latinska ordet sapiens betyder förståndig. Tack vare det latinska namnet kan biologer från hela världen förstå vilken organism det är frågan om. Det latinska namnet brukar nämligen alltid stå i samband med ett artnamn, oberoende av språk.

Nomenklatur

Linnés systematiska namngivning har utvecklats sedan Linnés tid och kallas nomenklatur. När man namnger exempelvis mobiltelefoner i serier som K650i, K750i, K810i osv är det en typ av nomenklatur.

 

Maskros

Carl von Linné

Körsbär

Linnés födelsehem