Charles Darwin

Det naturliga urvalet

Bakgrund

Charles Darwin föddes i Shrewsbury, England, 1809, och började tidigt intressera sig för naturen. I början av 1800-talet var bibelns skapelsetanke den uppfattning som dominerade, och även Darwin trodde att växterna och djuren skapats av Gud.

År 1831 fick den då 22-årige Darwin tillfälle att följa med forskningsfartyget "Beagle" på en forskningsresa som skulle vara i 5 år. Resan gick till Sydamerika och Galapagosöarna. Under resan upptäcktes fossiler av utdöda djur, som hade släktingar inom samma utbredningsområde. Darwin började tro att de utdöda och levande djuren hade samma ursprung. På Galapagosöarna fanns både fåglar och kräldjur som liknade varandra, men de varierade från en ö till en annan. Han fann det egendomligt att Gud skulle ha skapat en egen djurvärld för varje enskild ö. Han fann det rimligare att djuren hade ett gemensamt ursprung och att de utvecklats i olika riktningar när de blivit isolerade på öarna.

Om arternas uppkomst

Darwin bearbetade materialet som samlats in under resan under mer än 20 år, och 1859 utkom boken "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" - Om arternas uppkomst genom naturligt urval. Hans evolutionslära, darwinismen, fick en väldigt stor betydelse för biologin men kritiserades mycket av kyrkan eftersom teologerna ansåg att det är Första moseboken som förklarar livets uppkomst. Darwin dog 1882 på sin gård Down utanför London.

 

Maskros

Leguaner från Galapagosöarna