Alexander Fleming

Penicillinets uppfinnare

Upptäckt genom en slump

Fleming levde mellan 1881 och 1955. Han var en engelsk bakteriolog som 1928 upptäckte penicillinet och dess bakteriedödande verkan. Upptäckten gjordes av en slump när en bakterieodling hade angripits av mögel. Bakterierna kunde nämligen inte växa i närheten av mögelfläcken. Möglets artnamn var Penicillium notatum, vilket gav penicillinets verksamma ämne sitt namn. För upptäckten belönades han med Nobelpriset i medicin år 1945.