Indelning

Hur delas alla organismer in?

Arter, släktskap och ursprung

Alla upptäckta organismer har delats in i ett system efter art, släktskap och ursprung. En grupp organismer som är så lika varandra att de kan få ungar tillsammans som i sin tur kan få ungar som tillhör samma art. Exempel på olika arter är människan, hund och rödklöver. Arter kan sedan sammanföras efter släktskap. Rödklöver är till exempel nära släkt med vitklöver, vilket också syns på de båda blommornas utseende. Därefter ordnas släktena i ännu större grupper som kallas familjer. Vitklöver och rödklöver hör till familjen ärtväxter.

Fortplantning

Om två arter är väldigt nära släkt med varandra så kan en befruktning ske mellan dem. Avkomman kallas då för hybrid eller bastard. Om en häst och en åsna får ungar kallas de för mula om modern är en häst, annars kallas avkomman för mulåsna. Eftersom häst och åsna är två olika arter så är deras avkomma steril. Av samma skäl är rackelhanen steril. Föräldrarna är en tjäder och en orre.

Familjen ranunkelväxter innehåller flera olika släkten som exemplifieras med några arter:

 

 

Släktnamn
Anemone
Artnamn
nemorosa
Svenskt namn
Vitsippa
Släktnamn
Hepatica
Artnamn
nobilis
Svenskt namn
Blåsippa
Släktnamn
Ranunculus
Artnamn
glacialis

Svenskt namn
Isranunkel
Släktnamn
Adonis
Artnamn
vernalis
Svenskt namn
Våradonis
Släktnamn
Caltha
Artnamn
palustris
Svenskt namn
Kabbleka