Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Inledning

Geografiskt läge


Eskilstuna är belägen i södra Sverige, mellan de två stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren. Ett vattendrag - Eskilstuna ån - förbinder dessa sjöar. Området kring Mälaren brukar kallas Mälardalen, och är ett ganska plant område. Eskilstuna ligger ca: 11 mil från Stockholm, och andra närbelägna städer är Torshälla (som numera ingår i Eskilstuna kommun), Västerås, Strängnäs, Nyköping, Kungsör och Arboga. Med dagens moderna kommunikationsmedel tar resan från Eskilstuna till Stockholm 1 timma med tåg. Förr i tiden var det möjligt att gå in med båt i Eskilstuna ån via Torshälla där slussar fanns. I och med att transporter på ån inte längre ansågs ha någon framtid byggdes på 1960-talet låga broar över ån, och därmed var Eskilstuna ån ej längre framkomlig.  

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet | Förhistoria och vikingatid

 


 
Slussen i Eskilstuna