Studera.com | Kina | Kinesiska uppfinningar

Sjöfartsteknik


Kineserna var framstående sjömän, och hade en väl utvecklad skeppsbyggnadsteknik. De gjorde stora framsteg inom sjöfarten, bland annat genom att uppfinna kompassen. Rodret och masten är även de kinesiska uppfinningar. Det var också kineserna som utvecklade seglen. Från början var seglen rektangulära (som på vikingaskepp), men kineserna kom på andra segelformer som tillsammans med kryssningstekniken gör att man kan segla i motvind.  

Matematiska framsteg | Kinesiska uppfinningar | Boktryckarkonsten | Kompassen
Flygande drakar | Sjöfartsteknik