Studera.com | Kina | Kinesiska uppfinningar

Flygande drakar


Kineserna konstruerade flygande drakar 2000 år innan européerna upptäckte att man kan konstruera flygande föremål. Den kinesiska drakflygningskonsten var så förfinad att en drake kunde hållas flygande i tre dagar. Förutom att flygande drakar var trevlig underhållning hade man stor praktiskt nytta av dem. De användes främst för militär kommunikation. 

Matematiska framsteg | Kinesiska uppfinningar | Boktryckarkonsten | Kompassen
Flygande drakar |
Sjöfartsteknik