Studera.com | Kina | Kinesiska uppfinningar

Kompassen


Redan för 2000 år sedan använde sig kineserna av en enkel kompass för navering. Den första kompassen bestod av två huvudelar, en metallsked gjort av magnetit, och en bronsplatta med vädersträcken inritade. Förutom den rent praktiska nyttan av kompassen ansågs de två delarna ha en symbolisk kraft. Metallskeden representerade himlen och bronsplattan var en symbol för joden, och när de två delarna förenades i kompassen förställde man sig att det skulle hjälpa användaren av kompassen åt rätt håll. Under 700-talet spreds kunskapen om kompassen till araberna, och därifrån vidare till Medelhavet.

Matematiska framsteg | Kinesiska uppfinningar | Boktryckarkonsten | Kompassen
Flygande drakar | Sjöfartsteknik

 
 
Modern kompass av den typ som finns på de flesta båtar idag.