Studera.com | Kina | Kinesiska uppfinningar

Boktryckarkonsten


På 800-talet kom man i Kina på att man kan massproducera böcker genom att använda tryckteknik. Sidor skars ut i träplattor, och användes som original vid tryckning. Det förekom även experiment med lösa typer som kombinerades ihop till en sida, men eftersom att kinesiskan har ett tecken för varje ord slog tekniken inte igenom. I Europa blev tekniken känd först på 1440-talet, det var en tysk vid namn Gutenberg som byggde en tryckpress av en ombyggd vinpress. Eftersom att orden i de västerländska språken bildas av ett begränsat antal bokstäver blev ett system med lösa typer användarbart här.  

Matematiska framsteg | Kinesiska uppfinningar | Boktryckarkonsten | Kompassen
Flygande drakar | Sjöfartsteknik