Studera.com | Kina

Matematiska framsteg


Kineserna har sedan tidigt gjort betydande framsteg och upptäcker inom matematiken. Redan omkring år 400 f. Kr. utvecklades i Kina ett decimalt talsystem med tillhörande räkneregler. Kineserna upptäckte talens väsentligaste egenskaper 2000 år innan européerna gjorde samma upptäckter. I Europa rådde alltsedan antiken en förvriden syn på matematiken. Grekerna hade nämligen föreställningen att matematik var detsamma som geometri, och aritmetiken handlade för grekerna om mystiska och gudomliga tal. Denna tragiska syn på matematiken i västerlandet fick till konsekvens att matematikens status ända fram till våra dagar betraktades med stor skepsis - nästan föraktfullt. Det var först när matematiken behövdes inom industri- och miltärväsendet som dess status höjdes. I Kina rådde däremot en helt annan syn på matematiken. Matematikerna hade högt anseende, och de mest begåvade och skolade i riket ägnade sig åt matematik. Kineserna använde matematiken som ett redskap för att lösa praktiska problem. Kineserna hade en mycket avancerad matematik och kunde bland annat lösa linjära ekvationer, ekvationssystem och andragradsekvationer. En av de mest betydande insatserna är att de införde positionssystemet, där en siffras placering bestämmer dess värde. När de räknade använde sig kineserna av två viktiga hjälpmedel. Räknebrädan (för att registrera uträkningar och resultat) och abakusen (för att utföra beräkningar).

Matematiska framsteg | Kinesiska uppfinningar | Boktryckarkonsten | Kompassen
Flygande drakar | Sjöfartsteknik

 


 
Abakus - ett räknehjälpmedel som fortfarande används i stället för miniräknare på vissa håll i världen. Den som är skicklig på att använda abakusen kan göra beräkningar med förbluffande hastighet.