Vad är magnetism?

Magnetism är en kraft som påverkar föremål utan att någon materia överför den magnetiska kraften. Magnetism är något som vi alla har stött på i någon form. Magneter används inom många olika områden. Det kan vara något så enkelt som att fästa papperslappar på kylskåpsdörren till mer komplicerade användningsområden, t ex disketter.

I ett föremål som inte är magnetiskt rör sig atomernas elektroner huller om buller i alla möjliga olika riktningar. Magnetism uppkommer när elektronerna i ett föremål rör sig på ett ordnat sätt. Då uppstår ett magnetiskt fält omkring föremålet och vi har fått en magnet. Om man placerar en bit järn i det magnetiska fältet kring en magnet påverkas järnbiten av en kraft och magneten drar till sig järnbiten. Om man placerar en magnet under en pappskiva och strör järnfilspån på skivan kommer spånen att ställa in sig i fältlinjernas riktning. På det sättet kan man faktiskt "se" ett magnetfält.

Jorden är faktiskt en magnet. Jordens magnetiska och geografiska poler sammanfaller dock inte med varandra. Jordens magnetiska sydpol ligger i närheten av jordens geografiska nordpol. Jordens magnetiska nordpol ligger i närheten av jordens geografiska sydpol. Det faktum att jorden är en magnet kan utnyttjas med hjälp av en kompass. En kompassnål ställer in sig i riktning mot jordens magnetiska sydpol och hjälper t ex fartyg och orienterare att navigera.