Magneternas poler

Magneter har alltid två ändar eller poler. Exakt på mitten av magneten delas den upp i sina två olika poler, sydpol och nordpol. Två magneter som förs ihop kommer att reagera beroende på vilka ändar som möts. Det är nämligen på det viset att två lika ändar, t ex två nordpoler, stöter bort varandra. Man säger att de repellerar varandra. Två olika ändar, dvs sydpol och nordpol, drar till sig varandra. De attraherar varandra. Om en magnet delas uppstår två nya magneter, båda med varsin nord- och sydpol.