Elektromagnetism

Det finns både naturliga och konstgjorda magneter. Ett sätt att tillverka magneter är att använda elektricitet. Eftersom både elektricitet och magnetism har med elektroner att göra förstår vi att det borde finnas ett samband mellan dessa. Det gör det också.

En elektromagnet består av en järnkärna, dvs en järnbit, som lindas med en elektriskt ledande tråd, oftast koppartråd. En lindad tråd kallas för spole. När tråden ansluts till ett batteri går det en ström genom tråden. Ström är ju elektroner i rörelse och de elektroner som rusar runt järnkärnan skapar ett magnetiskt fält. Elektronerna rör sig på ett ordnat sätt. Om vi kopplar ifrån strömkällan, t ex batteriet, går det inte längre någon ström i tråden och därmed upphör också det magnetiska fältet. En elektromagnets styrka beror på strömmens storlek och antal varv hos spolen. En elektromagnet kan ge ett mycket starkt magnetfält, så starkt att man faktiskt kan lyfta en bil med magneten.

Elektromagneter används i elmotorer, elektriska ringklockor, bildskärmar, TV-apparater m.m. Hans Christian Örstedts upptäckt att magnetism och elektricitet har ett samband var ett viktigt steg i den tekniska utvecklingen.