Elektriska motorer

En elmotor kan sägas vara en omvänd generator. Elmotorn omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. I en elmotor finns en spole som är lindad kring en järnkärna. Järnkärnan och spolen befinner sig i ett magnetfält från en vanlig magnet. När ström leds in i spolen blir järnkärnan magnetisk. Elektromagnetens sydpol kommer då att röra sig mot den vanliga magnetens nordpol. När elektromagneten ställt in sig i detta läge vänds strömriktningen i spolen. Detta sker med hjälp av en s.k. kommutator. När strömmens riktning ändras i spolen byter elektromagnetens poler plats med varandra. Sydpolen blir nordpol och tvärtom. Återigen vill elektromagneten ställa in sin nordpol mot den vanliga magnetens sydpol. Elektromagneten fortsätter att röra sig. På detta sätt uppstår en rotationsrörelse, elektromagneten rör sig i runt sin egen axel i magnetfältet. Elektrisk energi omvandlas till rörelseenergi.

Elmotorer används bland annat till elbilar, leksaker och i många elektriska apparater.