Verkningsgrad

Med verkningsgrad menas förhållandet mellan tillförd energi och utvunnen energi.

Om man t ex tillför kemisk energi i form av bensin till en bil och all den energin omvandlas till rörelseenergi uppnår man en verkningsgrad på 100 %. Eftersom 0%=0 och 100%=1 kan verkningsgraden variera mellan 0 och 1.

Om verkningsgraden för en bilmotor är 1 betyder det alltså att all kemisk energi från bensinen omvandlas till rörelseenergi. Nu vet man att all den kemiska energi som finns i bensinen tyvärr inte kommer att omvandlas till enbart rörelseenergi. Den största delen av bensinens kemiska energi kommer att omvandlas till värme i bilmotorn på grund av friktion mellan motorns olika delar. Dessutom skall en del av energin användas till bilens strömförsörjning. Det kommer också att bildas värme vid andra delar av bilen, t ex genom friktion mellan däck och asfalt. Därför är verkningsgraden för en bil ganska låg, närmare 0,3.

Ett annat exempel på verkningsgrad kan vara en glödlampa. Den elektriska energin från ett batteri skall helst omvandlas till ljus från glödtråden. Även glödlampan ger exempel på låg verkningsgrad. Den största delen av den elektriska energin kommer nämligen att omvandlas till värme istället för ljus. Endast en liten del, ca 5%, blir till rent ljus och därför har glödlampan en verkningsgrad på ca 0,05.