Att mäta och beräkna energi

För att beteckna energi används bokstaven W som kommer från det engelska ordet för arbete, work. Energi beräknas med hjälp av olika formler beroende på vilken energiform det är frågan om. För att beräkna energi som arbete används formeln:

W = F · s

Där W = energi, F = kraften som verkar på föremålet och s = sträckan som föremålet flyttas. Observera att sträckan måste vara i samma riktning som kraften för att det skall räknas som arbete. Energi mäts vanligtvis i Joule (J).
1000 J = 1 kJ. Det är även bra att känna till att 1 J motsvarar 1 Nm och att
1 000 Nm då är samma sak som 1 kJ.

Fråga: Hur mycket energi går åt för att skjuta en låda 10 meter över ett golv med kraften 200 N?

Lösning:

W = F · s = 200 · 10 = 2 000 Nm = 2000 J = 2 kJ

Svar: Att skjuta en låda 10 meter över ett golv med kraften 200 N motsvarar energin 5 kJ.