Energikällor

Det finns flera olika källor att utvinna energi från, t ex atomkärnor,vatten, vind,solen, biomassa, olja och kol. En energikälla producerar inte ny energi. Den energi som utvinns ur en energikälla kan användas i sin ursprungliga form eller omvandlas till andra energiformer. Olika energikällor har olika användnings- områden och olika verkningsgrad. Dessutom påverkar de naturen och miljön på olika sätt. Ofta blir därför användningen av olika energikällor föremål för politisk debatt.

Energikällorna brukar delas in i två olika grupper:

Förnyelsebara energikällor / Icke förnyelsebara energikällor

*
Sol
*
Vatten
*
Vind
*
Biomassa
*
Fusion
*
Fission
*
Olja, kol, naturgas och torv