Energi flödar

Universum innehåller en viss mängd energi som skapades i Big Bang för ca 15 miljarder år sedan. Det är faktiskt samma energi som vi just nu använder till våra TV-apparater, bilar, vattenkraftverk osv. Jordklotet får sin huvudsakliga energi i form av elektromagnetisk strålning från solen. Denna strålningsenergi, som vi även kallar ljus, är av hög kvalitet och används till många olika processer på jorden. Livet på jorden skulle inte vara möjligt utan solens energi. En liten del av strålningsenergin från solen lagras i materien på jorden t ex i förmultnade växtdelar som så småningom bildar kol och olja. Större delen av den tillförda energin kommer dock att försvinna ut i rymden igen i form av värmestrålning från jordklotet och dess atmosfär. På det här viset flödar energin genom systemet jorden, en konsekvens av energiprincipen. På samma sätt kan man säga att en människa är ett system. Människan får sin energi genom maten hon äter. Den kemiska energin i maten används bland annat till människans rörelser. Därför omvandlas kemisk energi till rörelseenergi. När kroppen sedan rör sig blir den varm. Alltså omvandlas rörelseenergin i sin tur till värme som till sist lämnar kroppen och värmer upp luften runt omkring. Energin har inte skapats eller förstörts, bara omvandlats och flödat genom systemet människan.