Kolhydrater

Till kolhydraterna räknas socker, stärkelse och cellulosa.

Kolhydraterna är uppbyggda av kol, väte och syre, och precis som vattenmolekylerna innehåller de dubbelt så mycket väte som syre. Ämnesgruppen kolhydrater fick sitt namn på grund av att de flesta har formeln Cx(H2O)y. De ser ut som, "hydrater av kol". Ordet hydrat betyder vatten. Enkla kolhydrater är kända som socker eller sackarider. De flesta kolhydrater har namn som slutar på -os.

Kolhydrater är den vanligaste organiska föreningen hos växter. De bildas vid växternas fotosyntes. Vid fotosyntesen bildas enkla sockerarter, som kan omvandlas till sammansatta sockerarter, fett och proteiner. Socker och stärkelse är en viktig energiresurs för levande organismer som cellerna använder vid cellandningen., medan cellulosan är en viktig beståndsdel i vävnader hos växter, exempelvis trä, bomull och linfrö.