Alkoholer

Alkoholer är en grupp organiska föreningar, som kan sorteras in i serier på samma sätt som kolvätena. Till sin kemiska byggnad är alkoholerna mycket lika kolväten. Om man utgår från ett stamkolväte i metanserien och byter ut ett väte mot en OH-grupp, bildas en alkohol. De envärda alkoholerna innehåller alltid en OH-grupp. Glykol innehåller två OH-grupper och kallas tvåvärd, medan glycerol är exempel på en trevärd alkohol. Många alkoholer är lösliga i vatten. De är mer eller mindre giftiga och har i regel en stark lukt och brännande smak.