Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Eskilstuna Slott

Slottet brinner


Den 11 december 1680 förstördes slottet genom en eldsvåda. Hur elden uppkommit vet man inte, och det finns väldigt få bevarade handlingar som berättar om branden. Slottet blev så skadat att återuppbyggnadsarbetet hade blivit mycket omfattande. När slottet Tre Kronor i Stockholm brann ner 1697 använde man tegel som fanns kvar från det brunna slottet i Eskilstuna till byggnaden av nuvarande Stockholms Slott.

Eskilstuna Slott | Personal på slottet | Kungsladugården | Slottet brinner