Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Eskilstuna Slott

Kungsladugården


Kungsladugården var ett stort jordbruk, med en stor mängd djur. 1554 fanns följande djur vid kungsgården: 38 oxar, 2 tjurar, 85 kor, 61 stutar, 57 kvigor, 96 gumsar, 158 tackor, 134 galtar, 95 son, 32 gäss och 161 höns. I gårdens ägo fanns även 29 ston, 16 fålar och 5 föl.

 

Eskilstuna Slott | Personal på slottet | Kungsladugården | Slottet brinner