Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Medeltiden

Namnet


Genom gåvor och donationer hade klostren genom åren samlat på sig stora förmögenheter. Idag finns det knappast några kloster i Sverige, men på medeltiden fanns det flera stora kloster. Anledningen till att det inte längre finns några kloster är att Gustav Vasa var i stort behov av pengar, och därför drog in klostrens egendomar till kronan under reformationen. De ägor som hade tillhört klostret i Eskilstuna slogs samman till en s.k. kungsgård. Kungsgårdar fanns på många håll i landet, och deras uppgift var att producera livsmedel och andra förnödenheter till hovet. I den stad där du bor kanske det finns någon väg som heter Kungsgårdsvägen eller Kungsladugårdsvägen, och det är ett tecken på att där funnits en kungsgård någon gång i tiden.

Medeltiden | Sankt Eskil | Klostertiden | Klostret upphör