Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Medeltiden

Sankt Eskil


En av de mest kända missionärerna är Sankt Eskil. Han kom från England, och blev utnämnd till biskop. Hans område omfattade allt från Kolmården och norr ut. Sitt residens och domkyrka hade han i Tuna, dvs nuvarande Eskilstuna. Eskil var mycket framgångsrik i sin spridning av den kristna läran. Men motståndet mot kristendomen var många gånger hårt, och vart nionde år hölls stora hedniska offerfester, s.k. blot i Uppsala. Även i Strängnäs hölls en sådan offerfest, och detta kunde Eskil inte acceptera, så han begav sig till dit och höll ett dundrande strafftal för hedningarna. En strid utbröt, och Eskil blev träffad av en sten i huvudet och dog. Vid den plats utanför Strängnäs där detta skedde finns nu Sankt Eskils källa. Eskils kropp fördes till Tuna, och en kyrka uppfördes till martyrens ära. Eskil betraktades som ett helgon, även om han aldrig blev helgonförklarad av påven, och under medeltiden firades hans dödsdag - Eskilsmässan. Till Eskilsmässan kom stora skaror av pilgrimer från hela Europa. Exakt när Eskil levde vet man inte, bara att det var under 1000-talet.

Medeltiden | Sankt Eskil | Klostertiden | Klostret upphör

 

 

Sankt Eskils källa i Strängnäs