Studera.com | Lokalhistoria | Börja forska själv

Vad kan man hitta i kyrkböckena


Enligt en lag från 1686 hade prästerna skyldighet att föra kyrkböcker över sina församlingsbor.  Böckerna indelas i olika längder:

  • Husförhören.
    Det är den bästa längden att titta i som nybörjare. Prästen måste hålla husför med jämna mellanrum med församlingsborna. Då samlade han en familj och deras närstående. Anteckningar gjordes om alla familjemedlemmar, föräldrarnas födelsedata, vigselår och församling de levde i. Även ut- och inflyttning noterades.
  • Födelse och dop
  • Konfirmationer
  • Lysning och vigsel
  • Död och begravning

Några födda i Galtström, Medelpad, år 1707

 

Börja byforska | Hur börjar man byforska | Vilka arkiv kan man söka i? | Sammanställning av materialet | Börja släktforska
Hur ska man börja släktforska | Vad kan man hitta i kyrkböckerna  | Systematisera uppgifterna  

 

Släktforskning för nybörjare