Studera.com | Lokalhistoria | Börja forska själv

Vilka arkiv kan man söka i?


När du kommit igång kan du börja studera arkiven. Sverige har länge varit ett byråkratiskt samhälle som i det här sammanhanget är en fördel. Här är en lista på de viktigaste:

  • Kyrkböckerna. Är förda sedan slutet av 1600-talet. Se släktforskning.
  • Sockenstämmoprotokollen. Dessa finns i kyrkoarkiven men är inte mikrofilmade. De innehåller angelägenheter som hade med kyrkan att göra t.ex. tillsättning av klockare, fattigvårdsuppgifter och reparationer av kyrkans fastigheter.
  • Kartarkiv. Hör hemma på lantmäteriet. Utförliga kartor finns sedan 1600-talet. De kan beskriva storskiftet som gjordes före 1800 och enskiftet från 1827. Ännu tidigare fanns de s.k. geometriska jordeböckerna.
  • Domböckerna. De finns på landsarkiven. Där kan du få reda på arvskiften, ägotvister, fastighetsaffärer och rena brottmål.

    Kyrkböckerna, många kartor och många domböcker finns på SVAR, Svenska Arkivinformation, Ramsele.

 

  

Börja byforska | Hur börjar man byforska | Vilka arkiv kan man söka i? | Sammanställning av materialet | Börja släktforska
Hur ska man börja släktforska | Vad kan man hitta i kyrkböckerna  | Systematisera uppgifterna  

 

Svensk Arkivinformation