Studera.com | Lokalhistoria | Börja forska själv

Hur ska man börja släktforska


Du måste alltid börja med att fråga dina gamla släktingar. Fråga någon i din mormors generation. Be att få titta i det gamla familjealbumet. Skriv ner vad personerna hette, helst deras fullständiga namn och deras släktskap med dig.

Det viktigaste är att få reda på någons födelseår, helst med datum, samt i vilken församling personen var född. Eftersom allt material som är yngre än 70 år är sekretessbelagt bör man hitta en person som är född tidigare.

Det bästa är att få uppgifter om en person som är född före år 1900. Då är kyrkböckerna säkert mikrofilmade. Mikrokorten kan man läsa i speciella apparater, som finns på biblioteken. Har inte biblioteket egna kort kan man be biblioteket skicka efter dessa från en central som finns i Ramsele, Svensk Arkivinformation, SVAR.
 

Vilka är personerna på den gamla bilden?

Börja byforska | Hur börjar man byforska | Vilka arkiv kan man söka i? | Sammanställning av materialet | Börja släktforska
Hur ska man börja släktforska |
Vad kan man hitta i kyrkböckerna  | Systematisera uppgifterna