Universum

Människan har i alla tider varit intresserad av rymden och universum. Astronomi brukar därför kallas för världens äldsta vetenskap. Det finns arkeologiska fynd som visar att människan redan för ca 30 000 år sedan har studerat månen och dess olika faser.

Universum bjuder på en mängd spännande och intressanta fenomen. Allt från månens återspegling av solljus till mystiska företeelser som svarta hål och exploderande supernovor.

Även om universum vid en första blick upp på den nattsvarta himlen verkar oändligt stort, tomt och gåtfullt har det varit möjligt för oss människor att förstå och förklara vad universum är, hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

Den uppfatttning och de tankar människan har om hur universum är uppbyggt och fungerar kallas för världsbild. En världsbild eller är alltså en slags förklaringsmodell över världen eller universum.

Allteftersom vetenskapsmännens forskningsresultat och upptäckter har givit oss mer och mer kunskap om universum har den allmänna världsbilden utvecklats. De första människorna trodde t ex att jorden var platt som en pannkaka, medan vi idag vet att jorden är rund. Det har vi till och med kunnat se på fotografier från de farkoster vi skickat upp i rymden.