Förbättra din läsförståelse

Läs någon avde 6 texterna och svara sedan på några frågor om ord och innehåll.
 

Read the text

Answer the questions

En annan läsövning är att testa hur snabbt du läser spansk text. Texten försvinner i den takt läshastigheten anger. Du kan här reglera hastigheten med ett dragreglage under tiden du läser. Sju texter finns där antalet ord och bokstäver i texten anges liksom antalet bokstäver/ord. När texten lästs får du reda på hur många ord per minut du klarade att läsa. Dock! Övningen är inte att betrakta som en tävling!

Klicka på en bild för förstoring!

Horoscope

 Berika ordförrådet | Öva grammatik | Regler | Uttal | Läsförståelse | Tävla med dig själv
Diagnostiska prov | Tips och trix | Systemkrav | Om Träna Engelska
Prisinformation | Beställning | Till förstasidan