The passiveÖva grammatik

Du finner en innehållsrik avdelning med mängder av övningar inom grammatikens olika delar. Under rubriken verb jobbar du med substamtiv, adjektiv, pronomen, adverb etc eller som här med bestämd artikel. Stjärnstegen markerarpå bilden visar att 5 av de 10 frågorna har besvarats felaktigt. När förhöret är slut kan du omedelbart klicka på "Corrige las faltas"(Rätta felen) och rätta dina fel tills fellistan är tom.

Verbdelen är verkligen omfattande. I spanskan används konjunktiv och konditionalis mycket mer än i svenskan. Dessutom finns ett tempus som vi inte har i svenskan, nämligen preteritum som liksom imperfekt uttrycker förfluten tid. Till övningarna hör ett regelsystem där du från förhöret direkt kan få adekvat hjälp genom att trycka på knappen "Reglas"(Regler). Dessutom kan du använda den röd-gröna lampan som hjälp. Genast du skriver en felaktig bokstav lyser den rött. På bilden är det starka verbet estar som övas.  

Klicka på en bild för förstoring!

 

 Berika ordförrådet | Öva grammatik | Regler | Uttal | Läsförståelse | Tävla med dig själv
Diagnostiska prov | Tips och trix | Systemkrav | Om Träna Engelska
Prisinformation | Beställning | Till förstasidan