Plast

Omfattar plaster, glas, gummi, keramer och kompositmaterial.

Plaster är en mycket stor grupp av ämnen som i många fall ersatt traditionella material som metall, trä, glas och gummi. Vid tillverkning av plast, används petroleumprodukter med små molekyler. Molekylerna kallas monomerer. När monomererna kopplas ihop till stora molekyler bildas polymerer, och den kemiska reaktionen kallas polymerisation. Plaster kan ha mycket olika egenskaper. Termoplaster mjuknar vid uppvärmning och kan formas på nytt. En härdplast mjuknar inte vid uppvärmning.