Fossila bränslen

De fossila bränslena har alla sitt ursprung i döda växter och djur. Tjocka lager av sådana organiska ämnen har under högt tryck och hög temperatur omvandlats till stenkol, brunkol, råolja, och naturgas.