Synfel

Linsen i ögat är fantastisk. Den är mjuk och kan forma sig beroende på avståndet till föremålet vi tittar på. Det är nämligen viktigt att fokus hamnar på näthinnan. Annars ser vi bara en suddig bild. Om vi tittar på ett föremål som befinner sig långt ifrån oss blir linsen mindre konvex. Om vi istället tittar på ett föremål på nära håll måste linsen bli mycket konvex för att klara av att samla ljusstrålarna till en brännpunkt på näthinnan. Denna anpassning kallas ackomodation.

Ibland fungerar ögats lins inte så bra som den borde göra. Den kan förlora sin förmåga att justera skärpan (fokusera). Med extra linser kan ögats lins få hjälp med att bryta ljuset så att fokus hamnar på näthinnan. Dessa extralinser är väldigt vanliga, nämligen glasögon eller kontaktlinser. Vid sjukdomen grå starr blir linsen grumlig och måste ersättas med en plastlins.