Mer om ljus

Att vi ser föremål trots att de inte sänder ut ljus beror på att ljus har förmågan att studsa, reflekteras, från föremål. Om parallella ljusstrålar träffar en ojämn yta kommer de att reflekteras väldigt olika. Vissa ämnen som t ex glas släpper igenom ljus eftersom atomerna och molekylerna i glas inte sitter så tätt ihop. Ljusvågorna kan då tränga in mellan dem. Ett ämne som släpper igenom ljus sägs vara genomskinligt. När ljus går från ett tunt ämne till ett tätare ämne kommer ljusstrålarna att ändra riktning, brytas. Detta fenomen är orsaken till varför ögat luras när man t ex tittar på saker under vatten. Det är också ett fenomen som används flitigt inom optiken för olika ändamål.