Ljus och färg

Det är tack vare ljusets sammansättning vi kan se olika färger. Ljus kan delas upp i olika färger. Det är ljusets våglängd som avgör vilken färg ljuset har.
Rött ljus har längst våglängd (omkring 800 nm) medan violett ljus har kortast våglängd (omkring 400 nm). Det synliga ljusets färger kallas med ett ord för spektrum.
Ljusspektret innehåller färgerna rött, gult, grönt, blått och violett. Det går ingen skarp linje som avgänsar dessa färger. I gränsskiktet mellan rött och gult kommer ljuset att vara orangefärgat. Spektret innehåller alltså även olika nyanser av dessa färger.