Tryck

Hur kommer det sig att ett flygplan kan flyga? Hur kommer det sig att en båt kan flyta på vatten? Båda dessa frågor finner sina svar i begreppet tryck.