Stjärnorna

En stjärna är en himlakropp som sänder ut energi i form av ljus. Det beror på att det inne i stjärnan pågår en process som kallas fusion. Fusion innebär förenklat att vätekärnor slås samman till heliumkärnor och att energi frigörs. I universum finns ett mycket stort antal stjärnor utspridda, men det finns inte hur många stjärnor som helst. Stjärnorna samlar sig i stjärnhopar som kallas galaxer. Galaxerna samlar sig i sin tur i galaxhopar.

Vår närmaste stjärna kallar vi solen.

Maskros