Solsystemet

Runt omkring solen rör sig jorden och de andra planeterna. Varje planet färdas i sin bestämda bana kring solen. Denna kunskap fastställdes först under 1500-talet. De nio planeterna och solen utgör tillsammans det vi kallar för vårt solsystem. En viktig skillnad mellan planeter och stjärnor är att det inte sker någon fusionsprocess i planeter. Planeter sänder därför inte ut något eget ljus utan reflekterar solens ljus.

Runt solen rör sig även andra himlakroppar, kometer och meteorer