Etologi

Etologi är läran om djurens beteende. Det omfattar deras handlingar, läten, lukter, förökning och skydd mot fiender. Grundarna till begreppet etologi anses vara nobelpristagarna Konrad Lorenz och Nikolaas Tinbergen. 

Pilgiftsgroda

Pilgiftsgrodan lever i central- och sydamerika.
Vissa arter har så giftigt hudsekret att indianer
använder det till sin blåsrörspilar