Studera.com | Bin | Insekter | Fortplantning

Ofullständig förvandling

 

Vid den ofullständiga förvandlingen genomgår insekten utveckling från ägg till nymf. Hos många insekter kan nymfstadiet vara flera år. Den färdiga insekten har ofta ett kort liv - från några timmar till några veckor.
På bilden ses en trollslända, som just krupit ur sitt nymfskal. Den sitter och torkar vingarna före sin första flygning.
Trollsländornas nymfer är glupska rovdjur som lever sitt liv i vatten. Som färdiga insekter är de mycket skickliga flygare och lever på rov.
Dagsländorna lever som fullbildade insekter bara några timmar eller dagar. Under den tiden äter de ingenting. Som färdiga insekter har de bara till uppgift att para sig och lägga ägg, så att arten kan leva vidare.
Jungfrusländor och Flicksländor hör också till denna insektsgrupp.

 

Gruppen Rätvingar omfattar bland andra vårtbitare och gräshoppor.
De har långa, kraftiga bakben, som de kan hoppa långt med. flygförmågan är dålig, men de använder vingarna för att "segelflyga" med när de hoppar.
På bakbenen har hannarna särskilda organ som de kan frambringa höga ljud med. Det är deras parningsspel.

Vårtbitarna är rovinsekter, medan gräshopparna lever av växter.

 

Tvestjärtar lever på fuktiga och mörka platser. Under täckvingarna ligger flygvingarna. När flygvingarna skall fällas in, använder tvestjärten gripklon och lägger dem tillrätta.


Skräddare, bärfis och spottstrit är några andra insekter med ofullständig förvandling.

 

Fullständig metamorfos | Ofullständig metamorfos