Studera.com | Bin | Bisjukdomar

Kalkyngelsjuka


Kalkyngelsjuka är en svampsjukdom hos larverna. Infekterade larver blir vita och hårda och till sist svarta. Svampangreppen gynnas av fuktiga, tidiga vårar. Samhällena som drabbas tillfrisknar vanligtvis av sig själva. Men har kalkyngel en gång förekommit i en kupa kommer de antagligen igen andra år eftersom sporerna kan leva i 10-15 år.

 

Amerikansk yngelrötaEuropeisk yngelröta | Kalkyngelsjuka | Nosema
Trakékvalster | Säckyngelsjuka | Varroa