Greppet för dyslektiker
 

 

'Äntligen ett effektivt hjälpmedel för barn och vuxna med dyslexi', säger Toini Prim, läs- och skrivkonsult på Dyslexicentrum i Stockholm.

Greppet är ett interaktivt datorprogram för alla som behöver träna sin läs- och skrivförmåga - anpassat till både barn och vuxna. Massor av pedagogiska och stimulerande övningar som tränar den språkliga förmågan. Träning med GREPPET ger resultat.
 

230 kr. inkl. moms och frakt.