Studera.com | Periodiska systemet

Kol

Symbol

C

Oxidationstal

-4, +2 eller +4 

Densitet

1,9-2,3 kg/dm3

Smältpunkt

ca 3550°C 

Kokpunkt

sub. vid 3825°C 

 

Upptäckt

Kol är ett grundämne som är känt sedan förhistorien.

Egenskaper

Kol har fyra former: amorf, diamant, grafit och "vitt" kol, fulluren.

  • Grafit är ett av de mjukaste ämnen som finns - diamant är ett av de hårdaste.
  • Grafit leder elektrisk ström mycket bra - diamant är en utmärkt elektrisk isolator.
  • Grafit är helt ogenomskinlig - diamant är vanligtvis transparent.
  • Grafit är ett mycket bra smörjmedel - diamant är ett enastående slipmedel.

Grafit är den stabila formen för kol. Det innebär att all diamant på och nära jordytan kommer att övergå i grafit. Lyckligtvis är processen extremt långsam. I diamant är atomerna ordnade i en mycket regelbunden rymdstruktur med starka bindningar mellan atomerna. Grafit finns i två former: alfa och beta. De har identiskt lika egenskaper men olika kristallstruktur, hexagonal resp. rombisk.

Kol har 7 isotoper.

Användning

Isotopen 14C har en halveringstid på 5715 år och används för att bestämma ålder på trä och arkeologiska fynd. Diamant används till juveler, som slipmedel och till att skära glas.Kol är unikt genom sin förmåga att bilda föreningar med andra ämnen. Man känner idag till 10 miljoner kolföreningar av vilka tusentals är vitala i livsprocesser. Utan kol skulle liv inte kunna finnas.

Förekomst

Kol är vida spritt i naturen. Det finns rikligt i solen, stjärnor, kometer, meteoriter, atmosfären , växter och djur. Naturlig diamant finns bl.a. i kimberlit i gamla vulkaniska "rör" som i Sydafrika och Arkansas, USA. Diamantfyndigheter har nu också gjorts på havsbotten utanför Godahoppsudden. Den nya formen, fulluren, framställdes första gången 1969 genom sublimering av grafit vid lågt tryck. Vid den fria ångbildningen vid ca 2300°C bildades små kristaller av fulluren. De är identiskt lika de som hittats i Reis krater i Tyskland. Fullurenkristaller är genomskinliga och dubbelbrytande.

Framställning

Idag är 30% av all diamant som används i industrin syntetiskt framställd.

Övrigt

Namnet kommer från latinets carbo som betyder träkol.1961 utsågs isotopen 12C till bas för atomvikten. En atomviktsenhet är således en tolftedel av 12C.

 

 

Grafit
Diamant

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com